UFABET

UFABET

นาร์วาลกังวล

นาร์วาลกังวล

อาณาเขตของนาร์วาฬห่างไกลเมื่อดูบนแผนที่ ทุกอย่างอยู่ใกล้มลพิษมากเกินไป เมื่อกระแสอากาศพัดขึ้นไปที่ขั้วโลก สารปนเปื้อนมักจะไหลลงสู่พื้นโลกที่นั่น ในบรรดาสารมลพิษล่าสุดที่ดึงดูดความสนใจ ได้แก่ polybrominated diphenyl ethers หรือ PBDEs (SN: 26/3/05, p. 206:...

Continue reading...